Sebilj Sarajevo i Sebilj St. Louis

Mi smo grupa običnih ljudi koji su našli nadu, mir i svrhu u Isusu.

IMAŠ LI MIR I NADU? 

 Želiš li otkriti i upoznati zajednicu onih u Bosnikoji i St. Louisu to imaju?

Želimo razgovarati sa tobom i pomoći ti da nadješ ono što tražiš.

Tražila sam nekoga s kim bih mogla razgovarati o onome što ste vi pronašli u Isusu. – Z. Imao sam strah. Kad sam počeo da čitam Novi Zavjet, Bibliju, nisam osjećao taj strah. Nisam imao taj strah. Imao sam slobodu, imao sam radost neku… – E.

Da li vjerujete da imate vječnu vrijednost?

Šta ako naša vrijednost nema ništa s našom atraktivnošću?

Šta ako naša vrijednost nema ništa s tim ako imamo ili nemamo dom?

Šta ako naša vrijednost nema ništa s količinom novca kojeg smo imali?

Isus je bio siromašan. Bio je beskućnik. Nije bio atraktivan. I pored toga, bio je Bog.

Isus je rekao, ‘’ Pogledajte ptice na nemu! One niti siju, niti žanju , niti prikupljaju hranu u žitnice, a vaših Otac nebeski hrani.

Zar vi niste mnogo vrijedniji od ptica?’’ Matej 6:26

I ovdje, Biblija kaže, ‘’Slaboga podiže iz prašine, jadnika izvlači iz smetlišta. DAje im mjesto pored važnih ljudi, uz same vođe njegovog naroda.’’

Psalmi 113:7-8

MI mo grupa ljudi koja vjeruje da imamo vrijednost i da smo mijenjali osjećaje brige i sramote za nadu, mir i svrhu u Isusu.

Translate »